Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

Zehn Jahre ORF-Volksgruppenmagazin

Seit seinem Beginn im August 2009 erfreut sich das Volksgruppenmagazin „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ als erste eigene ORF-TV Sendung für die tschechische und slowakische Volksgruppe großer Beliebtheit, sowohl seitens der deutschsprachigen Zuseherinnen und Zuseher als auch unter den Volksgruppenangehörigen. Auch die Jubiläumsfeier im Dezember 2019 wurde von den in Wien fest verankerten tschechischen und slowakischen Literatinnen und Literaten getragen, den kulturellen Rahmen rundeten Folkloretanz- und Musikgruppen festlich ab. Zu den Gratulanten gehörten Vertreterinnen und Vertreter der Volksgruppenbeiräte, Protagonistinnen und Protagonisten der Szene und natürlich auch die programmverantwortlichen Direktorinnen und Direktoren gemeinsam mit den Sendungsmachern.

10 let ORF magazínu národnostních menšin "České Ozvěny | Slovenské Ozveny" v ORF RadioKulturhaus
Od jeho začiatku v auguste 2009 sa magazín národnostných skupín "České Ozvěny | Slovenské Ozveny", prvá vlastná televízna relácia na ORF pre českú a slovenskú národnostnú skupinu, teší veľkej obľube. A to zo strany nemecky hovoriacich divákov a diváčiek, ako aj medzi príslušníkmi národnostných skupín. Jubilejní oslavu v prosinci 2019 podpořili české a slovenské literátky a literáti, kulturní rámec slavnostně doplnily folklórní taneční a hudební skupiny. Pogratulovat přišli zástupci Poradních sborů národnostních menšin, protagonistky a protagonisté jednotlivých příspěvků a samozřejmě také za program odpovědní ředitel a ředitelka společně s redaktory a redaktorkami.


Sendung: Ozveny
Gestaltung: Pavla Rasnerova