Volksgruppen | Dober dan, Koroška Dober dan, Koroška

Dober dan, Koroška

Obcinske volitve 2021 pod drobnogledom
28. februarja so napovedane volitve obcinskih svetov in županov v vseh 132 Koroških obcinah. Za mesto v obcinskem svetu ali celo mesto župana se v treh južnokoroških okrajih in v mestu Celovec potegujejo tudi kandidati in kandidatke iz vrst slovenske narodne skupnosti.

Urednica Marica Kušej in urednik Alexander Mak vam bosta v tej težišcni oddaji predstavila, zakaj se rojakinje in rojaki borijo za mandate oz. politicno odgovornost v posameznih obcinah.
Predstavili Vam bomo tako slovenskogovorece kandidatke in kandidate v vecinskih strankah kakor v samostojnem slovenskem politicnem gibanju pod okriljem Enotne liste. V Globasnici in Železni Kapli slovenski politicni predstavniki branijo mesto župana, v nekaterih obcinah se nadejajo ve?jega števila glasov in mandatov, drugod je cilj obdržati doseženo.

Informationen zu Cookies im ORF.at Netzwerk

Diese Seite verwendet Cookies. Diese dienen dazu, die Funktionalität dieser Website zu gewährleisten sowie die Nutzung der Website zu analysieren. Weiters verwenden wir optionale Cookies, um unsere Werbeaktivitäten zu unterstützen. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Cookie-Präferenzen