Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

Hotel Post - Historie s budoucností

Během druhé světové války, v době nacismu, utrpěla četné rány také vídeňská budova dnešního Hotelu Post. V roce 1910 získalo družstvo Český dům ve Vídni budovu uprostřed města, nedaleko lodního přístavu na Dunaji, aby zde zachovalo českou kulturu a jazyk. Předsedkyně a vedoucí spolku Věra Gregorová, která se stará o jeho rozsáhlý archiv, nám otevřela dveře domu s do hloubky sahající historií.

Wiener Hotel Post: Historie mit Zukunft
Auch das heutige Hotel Post in Wien litt während des Zweiten Weltkriegs unter den Grauen des Nationalsozialismus. 1910 erwarb die Genossenschaft „Český dům ve Vídni | Das tschechische Haus in Wien“ das Gebäude in der Inneren Stadt, um die tschechische Kultur und Muttersprache zu erhalten.
Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag ist in tschechischer Sprache.

Sendung: Ozveny
Gestaltung: Pavla Rasnerova, Serdar Erdost