Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

Historický spolek „Slovanská Beseda“

Do centra menšinového dění se svěžím elánem a odhodláním kráčí spolek Slovanská Beseda v čele se svým novým předsedou - historikem a pedagogem Mojmírem Stránským. Spolek, založený v roce 1865 ve Vídni, by do budoucna rád přispěl české a slovenské národnostní menšině nejen k většímu kulturnímu a společenskému přehledu, ale také k pokroku v politice obou menšin.

Der historische Verein „Slovanská Beseda“ im Lichte der Zeit
Mit Elan und Entschlossenheit rückt der Verein „Slovanská Beseda“ ins Zentrum des Volksgruppengeschehens. Der 1865 in Wien gegründete Verein will der tschechischen und slowakischen Volksgruppe zu einer größeren kulturellen und gesellschaftlichen Präsenz verhelfen und lässt dabei auch den politischen Fortschritt der beiden Volksgruppen nicht außer Acht.
Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag ist in tschechischer Sprache.

Sendung: Ozveny
Gestaltung: Pavla Rasnerova
Interview mit: Hana Herdová (Chefredakteurin, Videnské svobodne listy), Mojmír Stranský (Historiker und Pädagoge), Vera Gregorová (Vorsitzende der Genossenschaft des Hotel Post)