Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

„Sledi-Spuren“

»Zakaj na Koroškem skoraj nihče ne govori več slovensko?« To vprašanje je bilo za dekleta maturitetnega letnika na Dvojezični trgovski akademiji izhodišče za film »Sledi-Spuren«. S strokovno pomočjo Sabine Zwitter Grilc so se s kamerami mobilnih telefonov podale na pot po južni Koroški Sarah Hanko, Tamina Katz, Anika Krištof, Sabrina Lampichler, Jasmín Osojnik, Nadja Perč in Anja Smolnik. Nastal je pester avtorski film, ki sega vsebinsko od pregnanstva, vprašanja asimilacije do političnih odločitev. Dekleta v filmu prikazujejo tudi mlade koroške Slovenke in Slovence po vsem svetu, ki se trudijo rešíti manjšinski jezik z novimi idejami. Posebnost filma je tudi v tem, da uporablja večinoma koroško-slovensko narečje.

Langsames Verschwinden des Slowenischen
„Sledi-Spuren“ ist der Titel eines Autorinnenfilms über das langsame Verschwinden des Slowenischen in Kärnten. Sieben Schülerinnen der Maturaklassen 2021 an der zweisprachigen Handelsakademie in Klagenfurt/Celovec begeben sich auf Südkärntner Spurensuche. Dabei treffen sie auf Menschen, die ihre slowenische Muttersprache trotz verschiedenster Widrigkeiten weiterpflegen und begegnen einer jungen Generation, die neue Ideen entwickelt, um die zweite Landessprache zu retten.
Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag ist in slowenischer Sprache.

Sendung: Dober dan Koroska
Gestaltung: Sarah Hanko, Tamina Katz, Anika Krištof, Sabrina Lampichler, Jasmín Osojnik, Nadja Perč, Anja Smolnik