Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

Debatte um zweisprachigen Unterricht

In Wien demonstrierten Ende der 1980er Jahre Kärntner Slowenen gegen die geplante Neuregelung des Unterrichts an Kärntner Schulen. Das neue Modell sah vor, dass in gemischtsprachigen Klassen deutsch- und slowenischsprachige Kinder nicht mehr gemeinsam unterrichtet werden sollen.

Razprava v zvezi z dvojezičnim poukom
Na Dunaju demonstrirajo konec 80-ih let koroški Slovenci proti načrtovani novi ureditve pouka na koroških šolah. Novi model je predvideval, da v mešanih razredih nemško- in slovenskogovoreči otroci ne bi imeli več skupnega pouka. Slovenci so se bali, da bi zato upadlo število prijav k dvojezičnemu pouku in bi posledično prišlo do iztrebitve slovenske kulture na Koroškem. Deset let kasneje se je model obnesel, vse več otrok v jezikovno mešanem ozemlju, tudi takšni brez slovenske materinščine, se od takrat prijavljajo k dvojezičnemu pouku. To pa v vroči fazi spora še ni bilo predvidljivo.

Sendung: Zeit im Bild
Gestaltung: Willy Mitsche
Interview mit: Franz Vranitzky (Bundeskanzler von 1986 bis 1997, SPÖ)