Ihr Browser hat die automatische Wiedergabe von Videos deaktiviert.

History | Bewegte Geschichte

Slovenský Sokrates: Adam František Kollár

Ak niekto v 18. storočí ovládal okrem slovenčiny alebo češtiny aj nemčinu, nebol hneď považovaný za jazykový talent. Ale ak niekto okrem ovládania týchto jazykov dokázal napísať dielo v starej latinčine, gréčtine ako aj v jazykoch Osmánov, bol niečim výnimočným. A tak prišlo k tomu, že týmto talentom obdarený Adam František Kollár zo stredoslovenskej Terchovej, sa stal riaditeľom Dvornej knižnice a radcom na cisárskom dvore Márie Terézie vo Viedni.

Adam František Kollár: Sokrates der Slowaken
Neben dem Beherrschen fast aller europäischen Sprachen verfasste er Werke in alt-latein, alt-griechisch und auch in offiziellen Sprachen des osmanischen Reiches. Er wusste auch, die Instrumente der Diplomatie sehr geschickt zu benutzen. So kam es, dass Adam František Kollár aus dem mittelslowakischen Terchová zum Hofbibliotheksdirektor und Berater am kaiserlichen Hof Maria Theresias in Wien wurde. Gerne wird er heute auch „Der Slowakische Sokrates“ bezeichnet.
Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag ist in slowakischer Sprache.

Sendung: Ozveny
Gestaltung: Yvonne Strujic